دکتر عباس  فضلی زاده

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21
یکشنبه 17 21
دوشنبه 17 21
سه شنبه
چهارشنبه 17 21
پنجشنبه 17 20
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 21سال سابقه پزشکی ختنه نوزادان و کودکان زیر 2سال در مطب توسط پزشک انجام میشود

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط