دکتر حمید دانشمند

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 9 14 17 24
یکشنبه 9 14 17 24
دوشنبه 9 14 17 24
سه شنبه 9 14 17 24
چهارشنبه 9 14 17 24
پنجشنبه 9 14
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 22 سال سابقه پزشکی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط