دکتر عزیزالله  حاجیان

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 9 12 16 20
یکشنبه 9 12 16 20
دوشنبه 9 12 16 20
سه شنبه 9 12 16 20
چهارشنبه 9 12 16 20
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط