دکتر علیرضا  مسعودی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21
یکشنبه 9 12 17 21
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه 9 12 17 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 19 سال سابقه پزشکی فعال در حوزه تغذیه و رژیم درمانی با سابقه بیش از 18 سال

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط