دکتر نادرافشار  فریدونیان

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 18 24
یکشنبه 18 24
دوشنبه 18 24
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 12 سال سابقه پزشکی فوق تخصص جراحی ستون فقرات از امریکا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران رتبه اول بورد تخصصی کشور در سال 1385 پزشک نمونه استان قم در سالهای 1387 و 1392 جراحی های پیچیده ستون فقرات شامل اسکولیوز و کیفونر

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط