دکتر بهناز  قدسیان

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 16 21
یکشنبه 16 21
دوشنبه 9:30 13 16 21
سه شنبه 16 21
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 6 سال سابقه پزشکی تخصصی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط