دکتر محسن  اعظمی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 10 12 17 20
یکشنبه 10 12 17 20
دوشنبه 10 12 17 20
سه شنبه 10 12 17 20
چهارشنبه 10 12 17 20
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 29 سال سابقه

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط