دکتر فرهاد  مهجوریان قمی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 16 22
یکشنبه 16 22
دوشنبه 16 22
سه شنبه 16 22
چهارشنبه 16 20
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 28 سال سابقه پزشکی دارای بورد تخصصی کودکان استادیار دانشگاه سوابق اجرایی : ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم ریاست اسبق بیمارستان کودکان فاطمی مدیر اسبق گروه کودکان قم عضو کمیته پزشکی قانونی عضو هیئت مدیره انجمن متخصصین کودکان استان قم انجام ختنه نوزادان نارس و رسیده رشدونمو کودکان

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط