دکتر ابوالفضل  امین پور

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 16:30 22
یکشنبه 16:30 22
دوشنبه 16:30 22
سه شنبه 16:30 22
چهارشنبه 16:30 22
پنجشنبه 16:30 22
جمعه

توضیحات

همه سونوگرافی های روتین بارداری (2 بعدی ، 3 بعدی ، 4بعدی ) سونوگرافی های رنگی الاستوگرافی و....

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط