دکتر مژگان  کُرد

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 16 20
یکشنبه 16 20
دوشنبه 16 20
سه شنبه 16 20
چهارشنبه 16 20
پنجشنبه 16 20
جمعه

توضیحات

دارای بیش از 8 سال سابقه

سونوگرافی های عمومی و تخصصی

بارداری بیوفیزیکال

پروفایل سونوگرافی داپلر رنگی

عروق ترانس واژینال و هیتروسونوگرافی سونوگرافی پستان و نمونه برداری با هدایت سونوگرافی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط