دکتر سیده آزاده  صدرایی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه
یکشنبه 17 21
دوشنبه 10 12
سه شنبه 17 21
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

09366723626 شماره موبایل مطب

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط