دکتر سید حسن  عادلی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17:30 22:30
یکشنبه 17:30 22:30
دوشنبه
سه شنبه 17:30 22:30
چهارشنبه 17:30 22:30
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط