دکتر جواد نظری

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 15 21
یکشنبه 15 21
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه 15 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

فوق تخصص بیماریهای ریه ،آسم و آلرژی بورد تخصصی بیماریهای داخلی بورد فوق تخصصی ریه و ICU اسپیرومتری ، برونکوسکوپی ، پالس اکسی متری

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط