دکتر محبوبه  سیستانی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه
یکشنبه 17 21
دوشنبه 17 21
سه شنبه 17 21
چهارشنبه 10 13
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

متخصص جراحی عمومی تیروئید (گواتر ) پستان گوارش سوختگی و زیبایی "پذیرش با وقت قبلی "

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط