دکتر سید علی  طباطبائی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 15:30 20
یکشنبه 15:30 20
دوشنبه 15:30 20
سه شنبه 15:30 20
چهارشنبه 15:30 20
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط