دکتر محمد  کیهانی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 9 11 17 21
یکشنبه 9 11 17 21
دوشنبه 9 11 17 21
سه شنبه 9 11 17 21
چهارشنبه 9 11 17 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

اولین متخصص اعصاب و روان استان قم 

رتبه اول بورد تخصصی اعصاب و روان دانشگاه تهران 

عضو هیئت علمی دانشگاه 

رئیس انجمن آلزایمر استان 

موسس انجمن روانپزشکی استان 

پزشک نمونه کشوری

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط