دکتر حسن  آقا بنی اسدی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه
یکشنبه 16 21:30
دوشنبه 10 13:30 16 21:30
سه شنبه 16 21:30
چهارشنبه 10 13:30 16 21:30
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

شماره موبایل مطب: 09100939160

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط