دکتر محمد پارچه باف بیدگلی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21:30
یکشنبه 17 21:30
دوشنبه 17 21:30
سه شنبه 17 21:30
چهارشنبه 17 21:30
پنجشنبه 17 21:30
جمعه

توضیحات

پذیرش هرروز با تعیین وقت قبلی

انجام کلیه سونوگرافی های ساده و داپلر رنگی و چهار بعدی

سونوگرافی واژینال( آماده سازی توسط خانم)

سونوگرافی بارداری ،بیومتری، بیوفیزیکال، غربالگری

،NT و آنومالی اسکن

بررسی سافت مارکرها و ژنتیک سونوگرافی

سونوگرافی برست تیروئید، نسج نرم، شکم ،لگن و چشم سونوگرافی اطفال،هیپ، مغز نوزاد

،HPS , GERD سونوگرافی مفاصل،

عضلات و تاندونها رادیولوژی دیجیتال (ساده و رنگی )،دندان و OPG( به زودی)

سابقه ۱۵ سال طبابت مولف و مترجم برتر کتب ورزشی و رادیولوژی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط