دکتر اکرم  اصغری

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه
یکشنبه 17 22
دوشنبه 17 22
سه شنبه 17 22
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

فارغ التحصیل دانشگاه تهران رتبه دوم بورد فوق تخصصی ریه استاددانشگاه علوم پزشکی قم انجام برونکوسکوپی - اسپیزومتری و...

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط