دکتر احسان  شریفی پور

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 22
یکشنبه
دوشنبه 17 22
سه شنبه
چهارشنبه 17 22
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

عضو انجمن سکته های مغزی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط