دکتر ریحانه  تبرایی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 16 21
یکشنبه
دوشنبه 16 21
سه شنبه
چهارشنبه 16 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

عضو هیئت علمی دانشگاه 

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط