دکتر محمد  حضوری

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21
یکشنبه
دوشنبه 17 21
سه شنبه
چهارشنبه 17 21
پنجشنبه 18 21
جمعه

توضیحات

دکترای تخصصی تغذیه عضو هیئت‌علمی علمی دانشگاه علوم پزشکی قم مسول تغذیه هیئت پزشکی ورزشی استان قم

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط