دکتر فرناز  صحیحی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه 18 20
سه شنبه 17 20
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

بیماریهای کلیه ، فشارخون و پیوند

ب ای دریافت نوبت یا هماهنگی با شماره موبایل مطب تماس بگیرید

09100559748

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط