دکتر علی  جعفری نیا

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 16 22
یکشنبه 16 22
دوشنبه 16 22
سه شنبه 16 22
چهارشنبه 16 22
پنجشنبه 16 22
جمعه

توضیحات

انجام خدمات زیبایی و ایمپلنت 

طرف قرارداد با بیمه های : آسیا ، کوثر ، SOS ، بانک ملت ، البرز 

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط