دکتر محمد  رفیعی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 20
یکشنبه
دوشنبه 17 20
سه شنبه
چهارشنبه 17 20
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

غدد - گوارش - ریه 

عضو انجمن گوارش و کبد ایران

بیماریهای مفصلی و روماتیسم

غدد ( دیابت ، تیرویید )

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط