دکتر وحیده  نیری

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 16 21
یکشنبه
دوشنبه 16 21
سه شنبه
چهارشنبه 16 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

استادیار دانشگاه علوم پزشکی قم 

درمان اختلالات روانپزشکی

وسواس ، اضطراب، افسردگی ، اختلالات خواب

اختلالات جنسی، اعتیاد ، اختلالات روان تنی

انواع رواندرمانی ها

مشاوره زوح درمانی 

مشاوره کودک و خانواده 

تست هوش و شخصیت

مشاوره های پزشکی قانونی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط