دکتر الهام  هوشمند

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه 16 19
سه شنبه 16 19
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بورد تخصصی قلب و عروق 

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط