دکتر سید محسن  موسی زاده

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 18 21:30
یکشنبه 18 21:30
دوشنبه 18 21:30
سه شنبه
چهارشنبه 18 21:30
پنجشنبه 18 21:30
جمعه

توضیحات

جراحی آب مروارید به روش فیکو انجام جراحی عیوب انکساری (لیزیک، PRP ، لازک )

انجام جراحی اعزافات چشمی

 DCR(جراحی مجرای اشکی)

 جراحی ناخنک

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط