دکتر حسن  میلادی پور

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21:30
یکشنبه
دوشنبه 17 21:30
سه شنبه
چهارشنبه 17 21:30
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

جراح زانو تعویض مفصل زانو

جراحی منیسک و رباط با آرتروسکوپ

عضو انجمن جراحان زانو و آسیب های ورزشی ایران

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط