دکتر الهام  رمضانی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21:30
یکشنبه
دوشنبه 17 21:30
سه شنبه 17 21:30
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بورد تخصصی اطفال 

علاوه بر روزهای کاری میتوان در روزهای دیگر با گرفتن وقت قبلی از طریق تلفن یا تلگرام به مطب مراجعه کنید 

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط