دکتر طیبه  قاسمی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه
یکشنبه 16 20
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه 16 20
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

دارای بورد تخصصی

طرف قرارداد با بیمه تامین اجتماعی 

موبایل مطب :09389408089

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط