دکتر رقیه  اسکندری

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21
یکشنبه
دوشنبه 17 21
سه شنبه 17 21
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

زنان ، زایمان ، مامایی

مشاوره تعیین جنسیت 

انجام پاپ اسمیر 

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط