دکتر سید کمال  اسحق حسینی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21
یکشنبه 17 21
دوشنبه 17 21
سه شنبه 17 21
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

پزشک مشاور تالاسمی استان 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم 

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط