دکتر علیرضا  بابکی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 22
یکشنبه 17 22
دوشنبه 17 22
سه شنبه 17 22
چهارشنبه 17 22
پنجشنبه 17 22
جمعه

توضیحات

درمان ریشه 

جراحی دندان و لثه 

ترمیم های دندانی و زیبایی 

ایمپلنت

پروتز ثابت و متحرک 

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پرشکی شهید بهشتی تهران 

طرف قرارداد با بیمه کلیه بانک ها و تامین اجتماعی 

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط