دکتر حمیدرضا  آقایوسفی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

درمان دردهای حاد و مزمن عضلانی اسکلتی 

درمان غیرجراحی دردهای ستون فقرات ،زانو و شانه 

درمان غیرجراحی اختلالات راستای ستون فقرات

نوار عصب و عضله

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ

پرسش خود را با ما مطرح نمایید.

قابل نمایش فقط برای پزشک   

کلیپ

برچسب های مرتبط