دکتر نرگس  فرشادپور

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه
یکشنبه 9 12:30
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه 9 12:30
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

حوزه فعالیت کارشناس تخصصی زخم و استومی
ETNurse
دارای مدرک بین المللی مراقبت و درمان زخم و استومی

عضو انجمن جهانی زخم و استومی WCET

دارای مدرک تخصصی درمان زخم پای دیابتیک از EWMA

مدیریت و درمان انواع زخمهای جراحی ، سوختگی ، مزمن و......
آموزش بیماران دارای انواع استومی ( کلوستومی، ایلیوستومی ، یورستومی و......)

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط