دکتر نازیلا  نجاری دیزجی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21
یکشنبه
دوشنبه 17 21
سه شنبه 17 21
چهارشنبه 17 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

عضو هیئت علمی دانشگاه 

دارای بورد تخصصی 

پروتزهای دندانی و ایمپلنت 

جراحی ایمپلنت 

ریشه دندان 

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط