دکتر نسیم  صدری زاده ایرانی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21
یکشنبه
دوشنبه 17 21
سه شنبه
چهارشنبه 17 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

پزشک متخصص زنان نمونه سال 93

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم 

مدیرگروه زنان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 96و97

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط