دکتر فاطمه  شیروانی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 20
یکشنبه 17 20
دوشنبه 17 20
سه شنبه 17 20
چهارشنبه 17 20
پنجشنبه 9 13
جمعه

توضیحات

انجام خدمات : 

ترمیم 

جرمگیری 

ونیر(زیبایی) 

روکش 

پروتز و.....

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط