دکتر منصوره  رحیمی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21
یکشنبه
دوشنبه 17 21
سه شنبه
چهارشنبه 17 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

مشاوره و مراقبتهای ویژه جنسیت و زناشویی 

مامای همراه زایمان 

مربی ورزش های دوره بارداری و زایمان بی درد 

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ

پرسش خود را با ما مطرح نمایید.

قابل نمایش فقط برای پزشک   

کلیپ

برچسب های مرتبط