دکتر نرگس  اصفهانی نژاد

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 16 20
یکشنبه 16 20
دوشنبه 16 20
سه شنبه 16 20
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

درمان ریشه ، پروتز 

ترمیمی و زیبایی 

کلیه خدمات اطفال 

ویژه بانوان و اطفال 

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

طف قرارداد با بیمه های نیروهای مسلح و دانا

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط