دکتر نرگس  علیزاده

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

فارغ التحصیل دوره پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی تهران 

فارغ التخصیل دوره تخصصی گوش و حلق و بینی از دانشگاه تهران

دارای بورد تخصصی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم 

پزشک نمونه سال ۹۸

 

طرف قرارداد با بیمه های تامین اجتماعی و نیروهای مسلح 

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط