دکتر مرتضی  صرفی مومنی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه 18 20
چهارشنبه 18 20
پنجشنبه 18 20
جمعه

توضیحات

متخصص جراحی مغزواعصاب دیسک و ستون فقرات 

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط