دکتر فتانه  دردائی جوقان

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 21
یکشنبه 17 21
دوشنبه 17 21
سه شنبه 17 21
چهارشنبه 17 21
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

بورد تخصصی بیماریهای داخلی 

دیابت ، تیروئیدش

 آسم و آلرژی

روماتیسم

بیماریهای گوارشی و کبد

بیماریهای پوستی و خدمات زیبایی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط