دکتر عاطفه  خبازان

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 18 22
یکشنبه 18 22
دوشنبه 18 22
سه شنبه 18 22
چهارشنبه 18 22
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

تغذیه

رشد و نمو

آسم و آلرژی

کویید ۱۹

مطب در فضای کاملاً متفاوت مناسب برای کودکان بر اساس استانداردهای اروپایی طراحی شده مجهز به اتاق شیردهی مادران مجهز به قسمتی مخصوص تعویض پوشک و انجام نبولایزر در مطب

همچنین اشتغال پزشک در بیمارستان (امام رضا تامین اجتماعی) و قابلیت بستری و ویزیت توسط پزشک در بیمارستان امام رضا

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط