دکتر مریم  خالقی مهر

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 16 21
یکشنبه
دوشنبه 16 21
سه شنبه 16 21
چهارشنبه 16 21
پنجشنبه 16 20
جمعه

توضیحات

انجام خدمات : 

اطفال 

زیبایی 

عصب کشی 

پروتز 

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط