دکتر مائده سادات  فاطمی

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 9 12
یکشنبه 9 12
دوشنبه 9 12
سه شنبه 9 12
چهارشنبه 9 12
پنجشنبه
جمعه

توضیحات

متخصص رادیوانکولوژی

پشتیبانی از کلیه بیمه های پایه

غربالگری

پیشگیری

درمان سرطان

شیمی درمانی

پرتودرمانی( رادیوتراپی)

هورمون درمانی

داروهای هدفمند

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط