دکتر یوسف  صمدی زاده

برنامه کاری پزشک

# شیفت صبح شیفت عصر
روز شروع پایان شروع پایان
شنبه 17 19:30
یکشنبه
دوشنبه 17 19:30
سه شنبه 17 19:30
چهارشنبه 17 19:30
پنجشنبه 17 19:30
جمعه

توضیحات

گذراندن تحصیلات در دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای 28 سال سابقه پزشکی

پیام پزشک !

پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ توسط پزشک غیر فعال میباشد.

کلیپ

برچسب های مرتبط