مرکز درمانی بیمارستان گلپایگانی
تعرفه خدمات:                  36161111

لینک نوبت دهی :

برنامه کاری مرکز درمانی

تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

جراح عمومی

احمدی 10
پورفخاران 8
احمدی 10
مرتضوی 9

کودکان

پورقاسمی مقدم 8

خاکبازان 10:30
هاشمیان 10
قاسم زاده 11

پورقاسمی مقدم 8
هاشمیان 10
پورقاسمی مقدم 8
هاشمیان 9

زنان و زایمان

اشرفی 9
خوانساری 11
صمدی 10:30

عرب مقصودی 8
شاهبداغی 12
صمدی 10:30
قافله باشی 10:30

روانپزشک (اعصاب و روان )

صمدی 10
رحیمی 12:30
معصومی 10
صمدی 10

جراح مغزواعصاب

عظیمی 9:30
عسگری 9:30

فوق تخصص نفرولوژی

دری 11
دری 11

داخلی

سعدی 11
صادقی 10
صادقی 10
صادقی 9:30

سعدی 11
توکلی 10

فوق تخصص گوارش و کبد

یزدانی 12

کلیه و مجاری ادراری( ارولوژی)

فرهادی 9
فرهادی 9
فرهادی 9

تحویلدار 10
فرهادی 9
فرهادی 9

چشم پزشک

حکیمی 9:30
حکیمی 9:30

فوق تخصص ریه و آسم

مظفری 8
مظفری 9

ارتوپد

اردکانی 9:30

فوق تخصص روماتولوژی

نوروزی 9
نوروزی 9

طب فیزیکی و توانبخشی

مومن نژاد 9

توضیحات

""""""

برچسب های مرتبط

پزشکان شاغل در این مجموعه