مرکز درمانی مرکز تخصصی پوست ،مو و زیبایی آدینا
تعرفه خدمات:     پوست و مو              32943231

لینک نوبت دهی :

برنامه کاری مرکز درمانی

تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

رژیم درمانی و تغذیه

حضوری 9
مسعودی صبح

جراحی پلاستیک و زیبایی

علمی راد صبح

پوست و مو

الهی پور صبح
اربابی صبح
الهی پور صبح
درواری صبح
الهی پور صبح

اربابی صبح
اربابی صبح

توضیحات

"

""

"

برچسب های مرتبط

پزشکان شاغل در این مجموعه